MÉDIATÁR

VADAS GÁLA 30 - FALAKRA ÍRJUK 2023 - Stefánia Palota

Jogi környezet: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról...  A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:  (1)   A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. (2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha: az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez... lásd Eu. törvény 

Intézményünk honlapján médiatárunkban az iskolai élettel összefüggő képek, videók, egyéb dokumentumok védett környezetben kerülnek feltöltésre és hozzáférésre. A regisztrációhoz kötött adattartalomhoz való hozzáférést a kiskorúakra vonatkozó különleges adattartalomra vonatkozó uniós törvény teszi szükségesé.