A befogadó iskola

Feladatunknak tekintjük azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekeknek az általános iskolai nevelését, oktatását, gyógypedagógiai ellátását, akik megoldatlan beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási zavarral küzdenek.

A nehezen tanuló, sérülékeny, alkalmazkodni nehezen tudó, vagy éppen képtelen gyerekek részére olyan iskolai légkör megteremtését szorgalmazzuk, ahol jobb, sikeresebb tanulónak élik meg magukat, akiket társaik és tanáraik kedvelnek, szüleik elfogadnak. Különös figyelmet fordítunk azokra a nevelési módszerekre, amelyek a gyermek személyiségfejlesztését annak érdekében alakítja, hogy az egyéni siker, konstruktivitás olyan értéket jelenthessen, amelyek a tanulók és a közösség számára egyaránt értékesek.

Meggyőződésünk, hogy a gyermekek tanulási és magatartási problémáit még inkább rögzíti a merev nevelői magatartás, a megértés hiánya, az elfordulás. Ezért törekszünk a derü, az együttérzés, az elfogadás, az alkalmazkodás, a példaadás, a segítségnyújtás, a megfelelő konfliktuskezelés és a szeretet kinyilvánítására.

Tanulóink iskolai teljesítménye és szociális magatartása nem életkoruknak megfelelő, így beilleszkedésük nehézségekbe ütközik. A korábbi iskoláikban át- és megélt kudarcokból képtelenek előremozdulni, gyakran megrekednek egy adott tanulmányi és szociális szinten. A tanulási zavarok (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia) és a magatartási problémák a gyermekhez igazodó nevelési-oktatási programmal javíthatók, fejleszthetők. Mind a közösségfejlesztés és mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógusok műveltsége, fegyelmezett céltudatossága, megengedő igényessége, humorérzéke, következetessége, amely biztosítja a hitelességét.

Tanóráink kiscsoportokban zajlanak, ami lehetővé teszi a különféle diagnózisokkal (diszlexia, diszgráfia, magatartás és/vagy figyelemzavar stb.) került gyerekek esetében az egyénre szabott nevelést-oktatást és az egyéni fejlesztést a Szakértoi Bizottságok által előírt területeken és óraszámban. Pedagógiai programunkat a Nemzeti Alaptanterv alapján fogalmaztuk meg, törekedve arra, hogy minél szélesebb skálán adjon útmutatást az egyénre szabott követelmények megvalósításában is.

Felvétel az iskolába

Iskolánkban általában folyamatosan van felvétel. A szülő, gyermekének felvételét bármikor kérheti iskolánkba, függetlenül attól, hogy tart-e a szorgalmi idő vagy sem. A felvétel azonban függ az osztályok létszámától valamint, hogy a valamilyen problémával küzdő gyermek befogadása az adott csoport, vagy osztályközösségbe nem kontraindikált-e?

A tanulók felvételét előzetes bejelentkezés, valamint a szülőkkel és a gyermekkel történő közös megbeszélés előzi meg. A szülő, a gyermek felvételi kérelmét telefonon, vagy email-ben is jelezheti. Az egyeztetett időpontban, az előzetes megbeszélés után, minden esetben szakértői vizsgálat szükséges, melynek célja az iskola kijelölése, valamint a gyermek egyéni fejlesztésének meghatározása. A vizsgálatot a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok végzik Vizsgálat, szakértői vélemény, illetve iskolánk kijelölésének hiánya esetén nem áll módunkban a gyermeket iskolánkba felvenni.(bizottságok listája).

(Iskolánk, a Fővárosi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium földszinti balszárnyában helyezkedik el, azonban intézményünk nem bentlakásos, kollégiumi elhelyezést biztosítani nem tudunk.)

Telefonon történő időpont egyeztetés céljából a következő telefonszámok hívhatók:

+36 30 5598983 vagy +36 1 203 7340

Nyílt napok

Minden tanévben szervezünk "Nyílt Napokat". Rendszerint tavasszal és ősszel is. Mindkét évszakban 2-2 napot jelölünk ki, így nagyobb az esélye annak, hogy minél több szakember, szülő, megismerhesse "más szemmel" is a gyermekekkel végzett közös munkánkat, pedagógiai, nevelési szemléletünket.

Az érdeklődőkkel általában megbeszéljük az időpontot, így kiegyenlítettebbé tehető a két-két nap látogatottsága.

Nyílt napok az idei tanévben:

Nyílt napok az idei tanévben:
2018.11.08. csütörtök - felső tagozaton
2018.11.14. szerda - alsó tagozaton

2019.03.21. csütörtök - alsó tagozaton
2019.03.27. szerda - felső tagozaton

Az órák látogatása reggel 8 - 11. óráig tart, ezt követi az ebédidő
Bejelentkezés telefonon: (06 1) 20 37 340

emailen: vadaskertiskola@gmail.com vagy a "Kapcsolat" menüpontban

 

Page 1 of 2 1 2 »

Vadaskert Galéria


Nagyobb térképre váltás:térkép itt


Feladatunk:

Intézményünk azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekeknek az általános iskolai nevelését, oktatását, gyógypedagógiai ellátását vállalja, akik megoldatlan beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási zavarral küzdenek.

Az alapítványi formában működő iskolai ellátásra való jogosultságot a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (lista) állapítja meg. A bizottság a feladat ellátására ntézményünket ennek tükrében jelőli ki.

A gyermek állapotának orvoslásában további segítséget nyújthatnak még:

Megközelítés:

Iskolánk a 2007-től változatlanul Budapesten, de új helyen, folytatja 1993-óta megkezdett tevékenységét. Jelenleg Újbudán (XI.kerület) a Fővárosi Önkormányzat Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumának épületében rendezkedtünk be.

Megközelíthető -
Villamossal:
a Szél Kálmán térről induló 18-as, a Deák tértől induló 47-es, valamint a Batthyány térről induló 41-es járatokkal.
Kék busszal: a Keleti pu.-tól induló 7-es, valamint a Kőbányáról induló 103-as járatokkal
Metróval: A fentiek alapján metróval a Deák, vagy Batthyány térig, onnan villamossal, vagy busszal tovább.szintén metróval

Cím: 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.
Tel./Fax: +36 (1) 2037340
Mobil:+36 30 559 8983
E-mail: vadaskertiskola@gmail.com

vissza a lap tetejére

Web Statistics