Kreatív szakkör

A foglalkozásokon megismerkednek a gyerekek a különböző anyagokkal és technikákkal. Használunk ceruzát, színes ceruzát, zsírkrétát, festékeket. Ragasztunk, hajtogatunk, papírdarabkákat tépünk és mozaikot készítünk, üvegfestékkel dolgozunk, textiliát és a természetben használható anyagokat használunk díszítéshez, lenyomatoláshoz, képalkotáshoz, A szabadon megfogalmazott képek készítése feszültséget old, és személyes élményekről, belső világukról szólnak. Rajzolva és festve meseillusztrációkat készítenek. Zenehallgatás közben a zene ritmusa és hangulata alapján színfoltokkal non-figuratív képekkel fejezik ki érzéseiket.

Folyamatosan kutatjuk, hogy a gyermekek kreativitását mi befolyásolja pozitívan. A kreatív foglalkozás akarva-akaratlan hatással van a gyermekek énfejlődésére, és természetesen arra, hogy milyen viszonyt alakítanak ki a környezetükkel, a világgal. Az alkotás öröme, az önkifejezés vágya, a művészi élmény megélése, átélése a gyermeki lét ugyanolyan velejárója, szükséglete, mint a felnőttkornak. Az élmény az önkifejezés vizualizációjának folyamatában segít felszínre kerülhetnek olyan gondolatok, érzések, élmények, amelyeket a gyermekek nem, vagy nehezen tudnak verbalizálni. A „művészeti” önkifejezés szorongásoldó folyamata segít az önbizalom megerősítésében, de a közösségen belüli kommunikáció megteremtésére is jó hatással bír. A foglalkozások gyakori velejárója a mesemondás, mesélés, zene, vagy egyéb élményszerű instrukció alkalmazása, amely tudatossággal bír az önkifejezés alkotói folyamatára. Ezt az önismeret gazdagodását jelentő folyamatot segítségül lehet hívni a gyermekek konfliktuskezeléséhez. A kreatív foglalkozásoknak nem a „művészképzés” a célja, sőt nem is feltétlen velejárója, lehetőség, de nem követelmény a tehetség jelenléte. 

A bennünk levő önkifejezés, alkotási vágy nem szerzett, hanem velünk született. Ennek a vágynak vizuális megjelenítését segítjük elő, szabad, felszabadult, ösztönző légkörben, környezeteben, amely örömmel, harmóniával, sikerélménnyel tölti fel a gyermekeket, amely az iskolai feladathelyzetekre, kudarctűrésükre, elfogadóképességükre, kommunikációjukra hat pozitívan. Ezek az élmények elvezethetik a gyermekek érdeklődését, felkelthetik figyelmüket a művészetek világa felé.

Összegezve - A szakkör jó hangulatú, az alkotás öröme, a gyermekek belső világának felszabadítása jó nyomon követhető munkáikon, ezzel érzelmi életük és manuális készségük valamint koncentrációjuk fejlődik.