Befogadó Iskola

Biztos kezekben

Háromévtizedes mentálhigiénés tapasztalattal, azoknak a pszichés problémával küzdő gyermekeknek az általános iskolai nevelését, oktatását, gyógypedagógiai ellátását vállaljuk, akik megoldatlan beilleszkedési, magatartási és/vagy tanulási zavarral küzdenek. A nehezen tanuló, sérülékeny, alkalmazkodni nehezen tudó, vagy éppen képtelen gyerekek részére olyan iskolai légkör megteremtését szorgalmazzuk, ahol jobb, sikeresebb tanulónak élik meg magukat, akiket társaik és tanáraik kedvelnek, szüleik elfogadnak.  Különös figyelmet fordítunk azokra a nevelési módszerekre, amelyek a gyermek személyiségfejlesztését annak érdekében alakítja, hogy az egyéni siker, konstruktivitás olyan értéket jelenthessen, amelyek a tanulók és a közösség számára egyaránt értékesek. 
Meggyőződésünk, hogy a gyermekek tanulási és magatartási problémáit még inkább rögzíti a merev nevelői magatartás, a megértés hiánya, az elfordulás. Ezért törekszünk a derű, az együttérzés, az elfogadás, az alkalmazkodás, a példaadás, a segítségnyújtás, a megfelelő konfliktuskezelés és a szeretet kinyilvánítására.   Tanulóink iskolai teljesítménye és szociális magatartása nem életkoruknak megfelelő, így beilleszkedésük nehézségekbe ütközik.

 A korábbi iskoláikban át -és megélt kudarcokból képtelenek előremozdulni, gyakran megrekednek egy adott tanulmányi és szociális szinten. A tanulási zavarok és a magatartási problémák a gyermekhez igazodó nevelési-oktatási programmal javíthatók, fejleszthetők. Mind a közösségfejlesztés és mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógusok műveltsége, fegyelmezett céltudatossága, megengedő igényessége, humorérzéke, következetessége, amely biztosítja a hitelességét. Tanóráink kiscsoportokban zajlanak, ami lehetővé teszi a különféle diagnózisokkal (autizmus spektrumzavar - ADHD) került gyerekek esetében az egyénre szabott nevelést-oktatást és az egyéni fejlesztést a Szakértői Bizottságok által előírt területeken és óraszámban.  Pedagógiai programunkat a Nemzeti Alaptanterv alapján fogalmaztuk meg, törekedve arra, hogy minél szélesebb skálán adjon útmutatást az egyénre szabott követelmények megvalósításában is.

Felvétel az iskolába

Iskolánkba általában folyamatosan van felvétel. A szülő, gyermekének felvételét bármikor kérheti iskolánkba, függetlenül attól, hogy tart-e a szorgalmi idő vagy sem. A felvétel azonban függ az osztályok létszámától valamint, hogy a gyermek befogadása az adott csoport, vagy osztályközösségbe nem kontraindikált-e?

A tanulók felvételét előzetes bejelentkezés, valamint a szülőkkel és a gyermekkel történő közös megbeszélés előzi meg. A szülő, a gyermek felvételi kérelmét telefonon, vagy email-ben is jelezheti. Az egyeztetett időpontban, az előzetes megbeszélés után, minden esetben szakértői vizsgálat szükséges, melynek célja az iskola kijelölése, valamint a gyermek egyéni fejlesztésének meghatározása. 

A vizsgálatot a területileg illetékes Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatok végzik Vizsgálat, szakértői vélemény, illetve iskolánk kijelölésének hiánya esetén nem áll módunkban a gyermeket iskolánkba felvenni.  (Iskolánk, a Fővárosi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium földszinti balszárnyában helyezkedik el, azonban intézményünk nem bentlakásos, kollégiumi elhelyezést biztosítani nem tudunk.Telefonon történő időpont egyeztetés: +36 30 5598983 vagy +36 1 203 7340

Nyílt napok

Az iskolánk iránt érdeklődő szülők évente két alkalommal előre meghirdetett időpontban mind az alsó, mind a felső tagozaton nyílt napon vehetnek részt, mely során betekintést nyerhetnek iskolánk mindennapi életébe, az itt folyó oktató - nevelő, fejlesztő munkába. Tanítóink, tanáraink, gyógypedagógusaink a gyermekek állapotához igazodó speciális oktatási módszereket használva  tartják az órákat, szem előtt tartva az egyéni képesség- és fejlettségi szintet, valamint a gyermekek eltérő tulajdonságait (önismeret, szociális-, kognitív képességek) megfelelő differenciálást alkalmazva.  A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékukat jelezhetik írásban a vadaskertiskola@gmail.com email címen, illetve telefonon, a 06/1-203-7340-es telefonszámon legkésőbb a nyílt nap előtt egy héttel. Kérjük, kísérjék figyelemmel a meghirdetett időpontokat!