Alapítvány a Vadaskert Iskoláért

Az alapítvány 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy az 1993-ban alapított Vadaskert Általános Iskola fenntartói jogát átvegye a gyermek-mentálhigiénés kórházi és ambulanciai szakellátás működtetését biztosító Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért alapítványtól. Alapítványunk a törvényi változások által előírt feltételeknek megfelelően működik, az iskola működtetésével közfeladatot lát el. Közhasznúságát az OBH-nál elhelyezett dokumentumok alapján igazolta.
Cél szerinti feladata: Pszichés problémákkal küzdő gyermekek általános iskolai oktatásának és nevelésének a megoldása, akiknek betegségük, aktuális krízishelyzetük miatt válik indokolttá a speciális iskolai forma. Feladatát, fenntartói kötelezettségét a Vadaskert Általános Iskola működtetésével látja el.

A szervezet adatai

 Képviseli: Peti Sándor elnök

Ügyvezető szerv neve: kuratórium


Székhelye: 1118 Budapest, Hegyalja út 62. fszt. 1.

Nyilvántartásba vétel száma: 01-01-0009887
Országos azonosító: 0100/60003/2006/2100000852600
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartásba vétel határozat száma: 7.Pk.60.003/2006/4
Adószám: 18121922-1-43
Statisztikai számjel: 18121922-8520-569-01
Bank: UniCredit Bank 10918001-00000119-02800003

1% - az iskolánkért

Alapítványunk által fenntartott iskolánk hosszú évek óta esélyt teremt a nehezen kezelhető, autista, hiperaktív, figyelemzavaros és egyéb tanulási és/vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő gyermekeknek kortársaikhoz való felzárkózásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Ezért 2023/2024-es tanévben is, az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a sajátos nevelési igényű tanulók, általános iskolai oktatási és nevelési feladatok komplex felvállalását. Úgy gondoljuk, hogy ez a gyermekek számára jövőt alapozó feladat, változatlanul méltó a társadalom támogatására. 

Köszönetnyilvánítás

Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért köszönetét fejezi ki mindazon támogatóinak, akik a 2022-es adóév személyi jövedelmük után befizetett adójuk 1%-át szervezetünknek ajánlották fel! Az adózók, a 2022-es évi befizetett személyi jövedelem adójuk 1%-nak, civil szervezetek részére tett felajánlásuk alapján az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 2023-ban- 800 911 - forint támogatásban részesült. Az alapítvány a támogatás teljes összegét céljainak megvalósítása érdekében az iskola javára, eszközök beszerzésére fordítja, A támogatás felhasználása összhangban áll az alapítvány Alapszabályában rögzített célokkal.

30 éves az iskolánk

Alapítványunk, karöltve az iskolával 2023. május 12-én a Stefánia Palotában (Honvéd Kulturális Központ) -hagyományait követve- VADAS GÁLA 30' rendezvényével ünnepelte működésének 30. évfordulóját. 

Támogatóink